Välkommen

webbild

Välkommen till Pyret Förlag, en liten aktör på en stor marknad, och en aktör som i första hand ger ut böcker skrivna av Margaretha Nystrand.

Utgivningen sker i nära samarbete med Whip Media i Helsingborg, och sommaren 2015 sattes första babyn till världen i form av ”Sviken – av släkten, samhället och staten”.

Läs mer om boken och författaren på efterföljande sidor.